Startsidan » Tjänster » Bygg » Arbetstält

Arbetstält - Göteborg, Västsverige

arbetstält

Område: Vi monterar arbetstält i Göteborg & Västsverige.

Användningsområden för arbetstält

Ett arbetstält kan användas för alla tänkbara syften vid en byggarbetsplats. Det finns dock några syften som är vanligare än andra. Det handlar om övertäckning vid:
• håltagning av tak
• taklyft och takrenoveringar
• nybyggnation av hus under höst och vinter, samt
• övertäckning vid gjutarbeten.

Med ett arbetstält förenklas många uppgifter vid nybyggnation, tillbyggnad, ombyggnad och renoveringar. Arbetstältet ger ett skydd mot vind och väder och skapar goda arbetsförhållanden i alla klimat och under alla årstider. Dessutom blir säkerheten i genomförandet av arbetet på byggarbetsplatsen många gånger betydligt bättre än om man inte använder arbetstält.

Vad är ett arbetstält?

Ett arbetstält är en konstruktion som uppförs omkring eller vid en fastighet på vilken det ska utföras byggnads- eller renoveringsarbete. Arbetstältet kan uppföras så att det täcker en del eller hela fastigheten alternativt placeras just intill fastigheten. I det förstnämnda fallet blir byggnaden helt eller delvis så att säga inkapslad. I det sistnämnda fallet fungerar arbetstältet mer som en lageryta samt en tillfällig lokal för raster, omklädning med mera. Arbetstält för ”inkapsling” är dock betydligt vanligare än arbetstält som placeras invid en fastighet.

Storlekar och former

Ett arbetstält är en flexibel konstruktion. Det är i regel modulbaserat, vilket gör att det kan byggas till och kompletteras med diverse tillbehör. Arbetstält är tillverkade av lätta men samtidigt stabila konstruktioner vanligtvis i aluminium med en tålig väv som duk. Givetvis finns alla möjligheter att skräddarsy arbetstält för mer krävande verksamheter. I grunden fungerar ett arbetstält som ett skydd mot vind och väder, men med ganska enkla justeringar kan arbetstältet även fungera som en provisorisk lagerhall.

Det finns arbetstält i alla storlekar. Som minimimått brukar 4 meter användas. Sedan finns tälten i alla storlekar upp till 20-22 meter. Längdmodulerna är i regel mellan 2-3 meter och takhöjden kan anpassas specifikt för den aktuella fastigheten. Med så stora anpassningsmöjligheter är det ganska enkelt att till exempel kapsla in en villa under byggnation eller en fasad som ska renoveras.

Med ett arbetstält kan de som utför arbetet koncentrera sig på sin uppgift till hundra procent, utan att behöva bry sig om snö, vind och regn. På så sätt blir arbetsmiljön både bekvämare och säkrare, vilket förmodligen även gör att slutresultatet blir bättre. Just säkerhetsaspekten är en stor anledning till att många byggherrar och entreprenörer gärna investerar i arbetstält. Byggarbetsplatser är riskfyllda platser och varje åtgärd för att förbättra arbetsmiljön samt minska risken för olyckor är välkommen.

Hyra arbetstält

Det finns ett antal aktörer som är verksamma inom uthyrning av arbetstält. Det är normalt en god idé att hyra ett arbetstält i stället för att köpa ett eget och sedan montera och demontera det på egen hand. Med ett hyresavtal sköter uthyraren om allt det praktiska kring uppförande och demontering. En uthyrare kan också skräddarsy arbetstältet på alla tänkbara sätt.

Sammanfattning arbetstält

En enkel konstruktion med stomme i aluminium och duk i väv
Går snabbt att montera och demontera
Skyddar mot snö, regn och vind
Ger förbättrad arbetsmiljö för dem som utför arbetet
En billig försäkring mot olyckor
Bättre (förmodligen) slutresultat av arbetet

TJÄNSTER

Byggnadsställningar

Stort utbud av lösningsorienterat byggnadsställningsmontage och uthyrning.

Väderskydd

När vädret inte får vara en oförutsägbar faktor.

Fallskydd

Skräddarsydda säkerhetslösningar för entreprenad och byggarbetsplatser. I Göteborg med omnejd monterar vi skyddsräckessystem, fallskydd m.m. Combisafe, Safety Solutions Jonsered.

Bygghissar

Kompletta bygghiss-system som lyfter material, personal m.m.

Taksäkerhet

Fast montage av taksäkerhetsrelaterade produkter. Gångbryggor, fallskydd m.m.

Stängsel

All typ av områdesskyddsmontage. Flätvävsstängsel, galvaniserat m.m.

Snörasskydd

Undvik oväntade snöras som kan skada förbipasserande.

Fasadtvätt

All typ av tvätt av tak, fasader och byggnader.