Startsidan » Tjänster » Fastighet » Fasadtvätt & Taktvätt

Fasadtvätt & Taktvätt - Göteborg, Västsverige

Fasadtvätt & Taktvätt

Område: Vi utför Fasadtvätt & Taktvätt i Göteborg & Västsverige.

Som fastighetsägare, oavsett om man står som ägare till ett bostadshus för en eller två familjer eller äger en eller flera hyresfastigheter, affärsfastigheter eller liknande, är det viktigt att vara noga med fasadtvätt och taktvätt. Anledningen är solklar – om fasad och tak tvättas regelbundet förlängs livslängden. Dessutom får man den extra fördelen av att fastigheten ser estetiskt mer tilltalande ut.

Trots att livslängden på en fastighets fasad och tak förlängs vid regelbunden tvätt, är det en ganska stor andel av fastighetsägarna som underlåter att genomföra fasadtvätt och taktvätt. Kostnaden för rengöringen kan vara en anledning. Emellertid kostar fasadtvätt och taktvätt inte särskilt mycket, speciellt inte om man tänker sig rengöringen som en försäkring mot betydligt större kostnader som riskerar att uppkomma i framtiden.

Fyll i formuläret så återkommer vi med prisförslag

Fastighetens storlek markyta (m2)

Fastighetens höjd, meter el. våningar

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Ditt meddelande

Mer om fördelar med fasadtvätt och taktvätt

Alla tak och fasader utsätts ständigt för slitage och miljöpåverkan. Smuts och utsläpp från fordon kan ge missfärgningar. Smuts kan dessutom tränga in i materialet och orsaka skada. Det gäller både puts, trä och andra fasadmaterial. Med regelbunden tvätt minimeras risken att smuts tränger in i materialet, vilket stoppar upp materialets åldrande. Dessutom blir fasaden vackrare när den ursprungliga ytan kommer fram. Den naturliga patineringen påverkas dock i regel inte av en taktvätt eller fasadtvätt.

En annan fördel med att regelbundet tvätta tak och fasader är att man minimerar risken att uppvärmningskostnaderna ökar. Fasader och tak som har erosionsskador ger upphov till högre uppvärmningskostnader i och med att värmeutstrålningen ökar. Om taket och/eller fasaden dessutom har bundet vatten i porerna i materialet, på grund av påväxt, ökar uppvärmningskostnaderna ännu mer.

Vad är fasadtvätt och taktvätt?

Fasadtvätt och taktvätt är metoder för att skonsamt rengöra yttermaterial på en fastighet. I regel är processen indelad i tre steg. Det handlar om stegen analys, tvätt och besiktning.

Innan tvätten kan genomföras, är det viktigt att undersöka fasaden och/eller taket för att notera vilket material ytan består av, vilket skick materialet är i samt vilka befintliga skador på grund av smuts, erosion och liknande som finns. Alla ytor är olika och det finns egentligen inga generella tvättmetoder som fungerar på alla ytor och material. När analysen är genomfört görs i regel alltid en provtvätt på en mindre yta för att utföraren och beställaren ska kunna se hur det färdiga resultatet kommer att se ut.

Tvätten kan utföras på flera sätt och vilken utrustning och vilket rengöringsmedel som ska användas avgörs av analysen i det första steget. Många gånger räcker det dock att använda vanligt vatten som behandlas för att få speciella rengörande egenskaper. För tålig puts kan högtrycksutrustning användas, men ofta är det tillräckligt med mer skonsamma metoder. Högtrycksutrustning används aldrig på trä och andra mjukare material.

Efter tvätten görs dels en okulärbesiktning och dels en besiktning på detaljnivå kring hur materialet svarade på tvätten. Till exempel är det viktigt att se till att fuktkvoten inte överstiger riktvärdena. Vid behov kan efterbehandling med torkning utföras.

Sammanfattning taktvätt och fasadtvätt

• En billig försäkring mot kostsamma skador
• Förlänger livslängden på materialen
• Förhindrar ökade uppvärmningskostnader
• Ger en vackrare fastighet
• Relativt okomplicerad rengöringsprocess i tre steg

TJÄNSTER

Byggnadsställningar

Stort utbud av lösningsorienterat byggnadsställningsmontage och uthyrning.

Väderskydd

När vädret inte får vara en oförutsägbar faktor.

Fallskydd

Skräddarsydda säkerhetslösningar för entreprenad och byggarbetsplatser. I Göteborg med omnejd monterar vi skyddsräckessystem, fallskydd m.m. Combisafe, Safety Solutions Jonsered.

Bygghissar

Kompletta bygghiss-system som lyfter material, personal m.m.

Taksäkerhet

Fast montage av taksäkerhetsrelaterade produkter. Gångbryggor, fallskydd m.m.

Stängsel

All typ av områdesskyddsmontage. Flätvävsstängsel, galvaniserat m.m.

Snörasskydd

Undvik oväntade snöras som kan skada förbipasserande.

Fasadtvätt

All typ av tvätt av tak, fasader och byggnader.