Startsidan » Tjänster » Fastighet » Snörasskydd

Snörasskydd - Göteborg, Västsverige

snörasskydd

Område: Vi monterar Snörasskydd i Göteborg & Västsverige.

Kontakta oss för kostnadsfri beräkning på just din fastighet!

Varför bör min fastighet ha ett snörasskydd?

– Krav enligt Boverkets byggregler
– Ökad säkerhet för de som vistas runt och i fastigheten
– Om något händer är fastighetsägaren högst ansvarig

Varför anlita Sparta?

– Kostnadsfri beräkning innan beställning
– Flera års erfarenhet
– Snabb leverans
– Kvalitetsprodukter

SEDAN 2008 STÄLLS DET KRAV I BOVERKETS BYGGREGLER (BBR) PÅ ATT SNÖRASSKYDD SKA FINNAS PÅ DE FLESTA NYPRODUCERADE BYGGNADER.

SOM FASTIGHETSÄGARE HAR DU ETT TUNGT ANSVAR FÖR VAD IS OCH SNÖ KAN ÅSAMKA NERE PÅ MARKEN.

I Boverkets byggregler (BBR) infördes 1998 en regel som gör snörassksydd till standard på de flesta nybyggda fastigheter. Svensk lag säger ingenting om snörasskydd specifikt, men klargör att ansvaret att skydda personer och egendom från skador åsamkade av snö- och isras åligger fastighetsägaren eller den förening som har nyttjanderätten till fastigheten. Ett utmärkt sätt att som bostadsrättsförening leva upp till regler och standarder är att investera i snörasskydd längs alla utsatta fasader med trottoarer, gångstråk, parkeringsplatser eller lekytor.

Det kan också vara lämpligt att skydda utstickande föremål på vägg som skyltar och belysning eller entrétak/altantak för att undvika skador och onödiga självrisksavgifter.

om belopp uppemot 200 000 kr mot föreningar som miss-
skött eller förbisett sitt ansvar. Vanliga skador och kost-

I Sveriges Rikes lag, Ordningslagen 1993:1617 Kapitel 3.
Allmän ordning och säkerhet, Användning av offentlig plats finns följande text.

Åtgärder till skydd för personer och egendom.
3 § ”Snö och is som kan rasa ned och skada
personer eller egendom på offentlig plats skall
utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak,
rännor och liknande anordningar. Detta skall
ske på ett sådant sätt att det inte därigenom
uppkommer risk för att personer eller egendom
kommer att skadas. Ansvaret för att åtgärderna
vidtas vilar på ägaren eller den som till följd av
nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund
är i ägarens ställe.”

I praktiken betyder detta att bostadsrättsföreningen är ansvarig för att personer och egendom på allmänplats inte riskerar att hamna under rasande is och snö. Ordningslagen tar sikte på snö och is som kan falla ner och skada personer och föremål på offentlig plats. Däremot omfattar Boverkets Byggregel i avsnitt 8:2434 BBR krav på skyddsanordning mot fallande is och snö vid byggnaders entréer, oavsett var entréerna är belägna. Syftet med detta att minimera risken för personskador.

Ansvaret för att rasrisken avstyrs vilar alltså på fastighetsägaren eller på den som av någon anledning är i ägarens ställe. I en bostadsrättsförening avser detta styrelsen och dess medlemmar med ordföranden som yttersta ansvarig.

Det är viktigt att också komma ihåg att det är fastighetsägaren som är ansvarig för eventuella skador på personer och egendom, orsakade av snö och is. I vissa fall har Svenska myndigheter drivit vitesprocesser nader vid snö- och isras är förstörda bilar där man som fastighetsägare får stå för självrisken. Att utnyttja sin egna försäkring kostar oftast mycket i självrisk samt påverkar försäkringspremien negativt. I lagboken står inget om snörasskydd, men för att man som fastighetsägare skall kunna leva upp till lagtexten så rekommenderar vi snörasskydd längs alla utsatta fasader med trottoarer, gångstråk, parkeringsplatser eller lekytor. Det kan också vara lämpligt att skydda utstickande föremål på vägg som skyltar och belysning eller entrétak/altantak för att undvika skador.

SPARTA rekommenderar snörasskydd av typerna galler eller profildurk, utförande enligt Svensk Standard SS 83 13 35. Dessa uppfyller även kraven för takfotsräcken enligt SS 83 13 31, och ger betydligt säkrare snö-/isupptagning än t.ex. Snökratta och Snöstopp (ett enkelt rör monterat horisontellt i fästet).

TJÄNSTER

Byggnadsställningar

Stort utbud av lösningsorienterat byggnadsställningsmontage och uthyrning.

Väderskydd

När vädret inte får vara en oförutsägbar faktor.

Fallskydd

Skräddarsydda säkerhetslösningar för entreprenad och byggarbetsplatser. I Göteborg med omnejd monterar vi skyddsräckessystem, fallskydd m.m. Combisafe, Safety Solutions Jonsered.

Bygghissar

Kompletta bygghiss-system som lyfter material, personal m.m.

Taksäkerhet

Fast montage av taksäkerhetsrelaterade produkter. Gångbryggor, fallskydd m.m.

Stängsel

All typ av områdesskyddsmontage. Flätvävsstängsel, galvaniserat m.m.

Snörasskydd

Undvik oväntade snöras som kan skada förbipasserande.

Fasadtvätt

All typ av tvätt av tak, fasader och byggnader.