Startsidan » Tjänster » Bygg » Bygghissar

Bygghissar - Göteborg, Västsverige

bygghiss bygghissar

Bygghissar är oumbärliga i nästan alla byggnads- och anläggningsarbeten. Med en bygghiss kan byggarbetarna enkelt och smidigt och med hög säkerhet flytta byggnadsmaterial mellan våningsplan samt själva transportera sig mellan olika delar av bygget. För större byggen, till exempel nyproduktion av hyreshus och affärsfastigheter, eller totalrenoveringar, finns ofta skäl att använda separata bygghissar, en eller flera för material samt en eller flera personhissar. För lite mindre arbeten kan med fördel kombinerade bygghissar användas.

Den absolut vanligaste typen av bygghiss är hissar som är fastmonterade och bygger på kuggstångsdrivna konstruktioner. En annan typ av bygghiss är hydrauliska bygghissar.

Kugghissar

Bygghissar som bygger på en kuggstångsdriven konstruktion är mycket robusta och tillförlitliga. De tar också upp mycket liten plats och är mycket enkla att montera. En kugghiss består av en basenhet, mastelement samt rör för monteringen. Basenheten består av själva hissen med plattformen, kabelstyrning och kabel. Många modeller av kugghissar kan enkelt monteras direkt på en byggnadsställning men för hissar med en mycket stor kapacitet är det mer praktiskt, och framför allt mer säkert, att montera hissen utan direktkontakt med byggnadsställningen.

Eftersom det enbart är plattformen med basenheten som flyttas vertikalt i en bygghiss med en kuggstångsdriven konstruktion tar hela konstruktionen mycket liten plats. Hela hissenheten för en mindre kugghiss behöver inte ta upp mer plats än upp till 2×2 meter, vilket givetvis är mycket fördelaktigt vid arbeten där utrymmet är begränsat. Med vridbara plattformar (upp till 90 grader åt två håll) uppnås ytterligare platsbesparing.

Att montera en kugghiss är en ganska okomplicerad process. För materialhissar med en mindre lastkapacitet kan montören bygga samman hissens mast medan denne är placerad på själva hisskorgen. Montören monterar helt enkelt mastelementen vartefter hissen rör sig uppåt. Förankring av mastelementen görs med jämna mellanrum, till exempel var fjärde meter.

Kugghissar finns i alla modeller och med olika prestanda. Lastkapaciteten kan uppgå till flera ton och plattformarna kan vara så stora att upp till 20 personer får plats. Lyfthöjden kan vara ända upp till 150 meter och lyfthastigheten ligger i regel inom spannet 20-40 meter per minut.

Hydraulhissar

Hydrauliska bygghissar bygger på hydraulteknik och har en stor lyftkapacitet men låga lyfthöjder. Att lyfthöjden är låg beror på att den är begränsad av längden på konstruktionens hydraularmar. En hydraulhiss består av en sammanhållen enhet med en stomme samt hydraulikfunktionen, lyftarmarna och en plattform. För att installera en hydraulhiss vid ett bygge behövs inga extra åtgärder än att se till att underlaget är jämnt, så att obalans inte kan uppkomma, och att hissen står stadigt på stödbenen.

Hur stor plats hissen tar upp på markplan avgörs av konstruktionens totala storlek och lyftkorgens mått. Generellt sett tar en hydraulhiss dock upp betydligt mer plats än en kugghiss med motsvarande lyfthöjd och lyftkapacitet. I transportläge är en hydraulhiss en ganska otymplig historia. En hiss med en lyftkapacitet på upp emot ett ton och en lyfthöjd på 10-12 meter kan vara upp emot sju meter lång och tre meter hög. Att en bygghiss i form av en hydraulhiss enkelt kan flyttas med hjul är dock givetvis en av de stora fördelarna med denna typ av hiss.

Hydraulhissar finns i alla storlekar. Lastkapaciteten kan klart överstiga ett ton och korgmåtten kan vara generösa nog att rymma ett stort manskap. Lyfthöjden är alltid klart begränsad, vilket gör att en hydraulhiss har ett begränsat användningsområde. I regel används hydraulhissar för fasadarbeten på fastigheter med lägre höjd.

Materialhissar

För materialhissar för byggnationer, renoveringsarbeten, med mera på flera våningsplan är en kuggstångsdriven bygghiss nästan alltid det enda valet. Materialtransporterna kan ske med en hög grad av säkerhet och transporter även över stora vertikala avstånd kan ske mycket snabbt.

En kuggstångsdriven materialhiss består av en grundkonstruktion. Alla tillverkare av bygghissar erbjuder sedan ett brett utbud av olika transportplattformar. Det är därmed en enkel sak att anpassa hissens form och funktion så att största möjliga effektivitet kan uppnås.

Personhissar

För personhissar är det framför allt hissens önskade höjd som är dimensionerande för vilken typ av bygghiss man bör använda. För arbeten som ska ske inom en begränsad höjd, normalt upp till 10 meter, är en flyttbar hydraulisk bygghiss det mest lämpliga valet. För behov av manskapstransporter på högre höjder än så är å andra sidan en kugghiss det enda alternativet.

Köpa eller hyra bygghissar

Som byggherre eller byggentreprenör kan man både köpa och hyra bygghissar. Vilken lösning som är bäst i det enskilda fallet är omöjligt att säga. För att kunna ta ett väl underbyggt beslut för en god byggekonomi gäller det att göra en noggrann kalkyl. Klart är dock att det vid byggnationer, renoveringar, med mera, som pågår under en kort period, i regel är mest fördelaktigt att hyra bygghiss, särskilt om det gäller kugghissar.

Bygghissar från SPARTA Montagespecialisten

SPARTA Montagespecialisten erbjuder flera tjänster inom bygghissar och vi kan hjälpa dig med dina önskemål oavsett vilka behov och krav du har. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda dig ett komplett utbud av bygghissar för olika ändamål till fördelaktiga priser. Vi har stor erfarenhet av att erbjuda kompletta lösningar för bygghissar och vi är med dig i hela kedjan från montering till demontering.

Kontakta oss på SPARTA Montagespecialisten och berätta vilka krav och behov du har. Vi tar sedan fram en skräddarsydd lösning för dig. Med en stabil bygghiss med rätt prestanda för det arbete som ska utföras kan du uppnå en god byggekonomi och samtidigt erbjuda arbetare och tekniker en trygg och säker arbetsmiljö. Du kan kontakta oss via telefon, ett e-postformulär och en meddelandefunktion du ser längst ned till höger.

TJÄNSTER

Byggnadsställningar

Stort utbud av lösningsorienterat byggnadsställningsmontage och uthyrning.

Väderskydd

När vädret inte får vara en oförutsägbar faktor.

Fallskydd

Skräddarsydda säkerhetslösningar för entreprenad och byggarbetsplatser. I Göteborg med omnejd monterar vi skyddsräckessystem, fallskydd m.m. Combisafe, Safety Solutions Jonsered.

Bygghissar

Kompletta bygghiss-system som lyfter material, personal m.m.

Taksäkerhet

Fast montage av taksäkerhetsrelaterade produkter. Gångbryggor, fallskydd m.m.

Stängsel

All typ av områdesskyddsmontage. Flätvävsstängsel, galvaniserat m.m.

Snörasskydd

Undvik oväntade snöras som kan skada förbipasserande.

Fasadtvätt

All typ av tvätt av tak, fasader och byggnader.