Startsidan » Tjänster » Bygg » Väderskydd

Väderskydd - Göteborg, Västsverige

Väderskydd

Vi monterar väderskydd 

Med väderskydd är det möjligt att undvika väder och vind för att utföra bygg- och anläggningsarbeten med rätt kvalitet och i rätt tid med en god säkerhet. Kort sagt är väderskydd verktyg för att förbättra bygg- och anläggningsprocesser. Här hittar du mer om väderskydd och information om hur vi på SPARTA kan hjälpa dig som byggherre eller byggentreprenör att med hjälp av väderskydd med fasta mått alternativt individuellt konstruerade väderskydd kan uppnå högsta möjliga effektivitet.

Fördelar med väderskydd

Väderskydd är oumbärliga för de flesta bygg- eller anläggningsprojekt, oavsett storlek. Fördelarna med väderskydd är många. Arbetarnas säkerhet samt minskad risk för förseningar är bara två av fördelarna.

Säkrare och tryggare arbetsmiljö

Den bästa arbetsmiljön är en torr och vindskyddad miljö med temperaturer som inte är extrema åt något håll. Fukt, väta, vind, kyla och stark värme är alla riskmoment vad gäller arbetsmiljön i ett byggprojekt. Ett väderskydd ger ett skydd för arbetarna vad gäller nederbörd och vind. Med funktioner för uppvärmning och ventilation kan man också säkerställa behagliga arbetstemperaturer så att arbetsmiljön blir trevligare. Ett väderskydd är en billig försäkring mot arbetsplatsolyckor och ger arbetarna en ökad trygghet och säkerhet. Fuktiga ytor samt hala trappsteg och ledstänger är raka motsatsen till säkerhet i arbetet.

Undvika förseningar

Förseningar i byggnads- eller anläggningsarbeten kan kosta beställaren stora summor. Om arbetet inte kan bedrivas enligt plan uppkommer en mängd merkostnader för bland annat löner och maskinhyror. Oväntade förseningar är den främsta anledningen till att ett projekt blir dyrare än vad kalkylerna först visade. Med väderskydd minimeras risken för att väder och vind, och eventuella olyckor och andra problem kopplade till arbetsmiljön, ger upphov till förseningar.

Bättre ekonomi för byggnation och anläggning

Med en mindre risk för förseningar, en mindre risk för arbetsplatsolyckor och en allmänt större förutsebarhet finns goda möjligheter att arbetet kan fortlöpa med en god totalekonomi. Ett väderskydd är helt enkelt ett kostnadseffektivt skydd som minskar risken för störningar i processen. Kostnaden för ett väderskydd är i många fall försumbar i jämförelse med vad även en mindre störning i arbetet kan ge upphov till.

Längre säsong för byggnation och anläggning

Med effektiva väderskydd specifikt avpassade för det aktuella projektet kan säsongen för byggnation och anläggning förlängas avsevärt och till och med omfatta hela året. Ett väderskydd skyddar mot både regn, snö och blåst. Med kompletteringar i form av belysning och uppvärmning behöver vintern inte vara något problem och med larm installerat ökar säkerheten även under längre perioder av inaktivitet (sommarsemestrar, julledigheter, med mera).

Skydd mot fukt

Ett väderskydd kan anpassas så att det inte bara skyddar mot nederbörd utan också skyddar mot markfukt. Markfukt, som kan uppstå vid regn och tö, är en icke försumbar orsak till fel och förseningar i byggnationer och renoveringar. Fukten kan tränga in underifrån och ge upphov till stora skador, men med väderskydd med skydd mot markfukt minskar risken för problem bland annat med så kallade sjuka hus.

Skadlig fukt kan även uppkomma som en följd av själva arbetet. Med ett väderskydd som kompletteras med uppvärmning och/eller ventilation kan byggfuktens eventuella negativa inverkan på arbetet minimeras.

Väderskydd för tillfälliga lager

Väderskydd i form av arbetstält kan användas även som tillfälliga eller mer eller mindre permanenta lager, både för förvaring av byggnadsmaterial som behövs i byggnationen, renoveringen eller anläggningsarbetet, och som väderskyddade utrymmen för raster, omklädning, med mera. Med ett arbetstält som är modulbaserat kan det tillfälliga lagret växa respektive minska i omfattning i takt med att arbetet fortskrider. Ett väderskydd/arbetstält kan självklart enkelt flyttas under arbetets gång, till exempel med hjul, på räls eller med hjälp av en kran.

Förankring i byggnadsställningar

Väderskydd kan ofta på ett enkelt och smidigt sätt förankras i byggnadsställningar. Med en sådan lösning ingår byggnadsställningen och väderskyddet i samma konstruktion, vilket kan underlätta vid flytt av konstruktionen under arbetets fortgång.

Europeisk standard för väderskydd

Hösten 2014 kommer en europeisk standard för väderskydd att publiceras. Standarden harmoniserar reglerna i Europa kring väderskydd för temporära konstruktioner såsom byggnadsställningar. Standarden, som riktar sig till byggentreprenörer, byggherrar, tillverkare av väderskydd samt aktörer verksamma med att montera dem, reglerar bland annat hur de som arbetar på ett bygge ska skyddas mot regn, snö och vind. Standarden omfattar också regler för hur väderskyddet ska vara dimensionerat för att klara mer extrema påfrestningar från väder och vind. Syftet med standarden är att arbetsmiljön ska bli säkrare och tryggare. Vi på SPARTA kommer givetvis att följa denna standard för våra väderskydd.

Väderskydd från Sparta

Sparta Montagespecialisten erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom väderskydd för byggherrar och byggentreprenörer. Genom åren har vi på SPARTA genomfört en stor mängd projekt inom väderskydd för både mindre och större fastigheter. Vi har också levererat väderskydd för renoveringsarbeten av hela bostadsområden, där vi också har ombesörjt flytt av väderskydden.

I vårt arbete med att ta fram säkra, stabila och ändamålsenliga väderskydd arbetar vi tillsammans med våra partners och konstruktörer för att beräkna och konstruera varje väderskydd individuellt. Varje väderskydd kan alltså anpassas specifikt efter era behov. Väderskydd kan konstrueras och levereras i fasta mått, men vi kan också erbjuda platsbyggda väderskydd som kan anpassas i mycket hög grad. Vi på SPARTA bygger till exempel öppningsbara väderskydd, väderskydd som är skjutbara i olika nivåer och skydd som följer fastighetens utformning. Med våra skräddarsydda lösningar uppnås en mängd fördelar. Till exempel kan kundens personal på egen hand flytta väderskyddet efter hand som byggnationen eller renoveringen färdigställs. Med öppningsbara väderskydd uppnås fördelen att material kan tas in löpande. Givetvis kan du som beställare få väderskyddet uppvärmt, belyst och/eller larmat. Vi kan också ombesörja snöröjning.

 

Kontakta oss på SPARTA idag för en förutsättningslös diskussion om dina önskemål och behov. Vi kommer sedan gemensamt överens om en lösning för väderskydd som är optimal för byggnationen, renoveringen eller anläggningsprojektet. Kontakta oss via telefon, e-post eller vår meddelandefunktion för att boka in ett första möte. Välkommen till oss på SPARTA Montagespecialisten.

 

TJÄNSTER

Byggnadsställningar

Stort utbud av lösningsorienterat byggnadsställningsmontage och uthyrning.

Väderskydd

När vädret inte får vara en oförutsägbar faktor.

Fallskydd

Skräddarsydda säkerhetslösningar för entreprenad och byggarbetsplatser. I Göteborg med omnejd monterar vi skyddsräckessystem, fallskydd m.m. Combisafe, Safety Solutions Jonsered.

Bygghissar

Kompletta bygghiss-system som lyfter material, personal m.m.

Taksäkerhet

Fast montage av taksäkerhetsrelaterade produkter. Gångbryggor, fallskydd m.m.

Stängsel

All typ av områdesskyddsmontage. Flätvävsstängsel, galvaniserat m.m.

Snörasskydd

Undvik oväntade snöras som kan skada förbipasserande.

Fasadtvätt

All typ av tvätt av tak, fasader och byggnader.