Startsidan » Tjänster » Bygg » Byggnadsställning

Byggnadsställning - Göteborg, Västsverige

Montering av byggnadsställning

Byggnadsställning som monteras

Område: Vi monterar Byggnadsställningar & fasadställningar i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Kungälv, Alingsås, Stenungsund, Borås, Skövde, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil.

Till ett stort antal beställare levererar vi olika sorters byggnadsställningar & fasadställningar avsedda för exempelvis snickeri, målning, plåtslageri, murning, svetsning, etc. Projekten omfattar både nybyggnation och ombyggnation av fastigheter och varierar i storlek, omfattning och tid. Det gör att det krävs hög kompetens och flexibilitet för att kunna erbjuda rätt lösningar, både ur ett arbetsmässigt- så väl som ekonomiskt perspektiv. Genom vårt engagemang i våra kunders projekt hjälper vi dem i sitt projektgenomförande vilket är mycket uppskattat. Många av våra kunder är ständigt återkommande vilket är ett gott betyg på SPARTA och vår personal!

Byggnadsställningar är konstruktioner, ofta tillfälliga sådana, som uppförs för att arbetare enkelt ska kunna nå olika höjder vid byggnadsarbete eller renoveringsarbete. Byggnadsställningar är flexibla konstruktioner med en grundstomme som enkelt kan byggas på och reduceras i storlek. Byggnadsställningar uppförs i regel av stål (normalt varmförzinkat) eller aluminium. Aluminium är ett betydligt lättare material än stål och är lämpligt för ställningar av lite mindre storlekar. Stål är det naturliga valet för byggnadsställningar för arbeten på högre höjder.

Rörställningar och modulställningar

Det finns normalt två typer av konstruktioner på byggnadsställningar, nämligen rörställningar och modulställningar. Rörställningen är den traditionella typen av byggnadsställning. Den fungerar som så att ställningen byggs på steg för steg genom att aluminiumrör eller stålrör fogas samman. Denna konstruktion fungerar utmärkt för byggnadsställningar med en lite lägre maximal arbetshöjd och för vilka kraven på olika lösningar vad gäller plattformar, med mera, inte är så stora. För högre montage är dock modulställningen den bästa lösningen. En modulställning är stabil och säker och samtidigt enkel att montera. Något avkall på flexibilitet behöver man heller inte göra, snarare tvärtom. Med en modulbaserad byggnadsställning är det enkelt att uppnå de funktioner som efterfrågas.

Modulställningar byggs kring en ramställning som även kan inkludera separata trapptorn för enkel förflyttning i höjdled. Trapptorn är utmärkta lösningar för vertikala förflyttningar vid renoveringsarbeten på höga byggnader eller vid nybyggnation av högre fastigheter. Modulära trapptorn kan byggas på marken för att sedan monteras med hjälp av kranar i takt med att våningar adderas på höjden.

Räcken, diagonalstag och sparklister

En byggnadsställning som ska användas på en byggarbetsplats måste kompletteras med sparklister och skyddsräcken. Detta för att minimera risken för fallolyckor och för att göra arbetarnas upplevelse av arbetet på byggnadsställningen säkrare och tryggare. För ytterligare stadga och ytterligare säkerhet kompletteras ställningen med diagonalslag.

Avlastningstorn & Trapptorn

Avslastningtorn kan vara en utbyggnad som ger arbetarna möjlighet att göra arbetsytan fri från material och verktyg. Avlastningstornet byggs t.ex. ut som en yta på en viss våning, eller varje våning, och skapar en plats där t.ex. lyftkran kan placera material. Trapptorn är en utbyggnad som ger möjlighet att ta sig upp till de olika våningarna utan hiss. Trapptorn byggs oftast på kortänden av en ställning men kan givetvis placeras på andra ställen. Trapptorn ger flexibilitet och ger möjlighet att komma åt fasader m.m. på ett enklare sätt.

Hisstorn & Intagsbryggor

Bygghissar finns i olika utföranden men ett hisstorn är ett omslutande torn där hissen färdas inuti denna. Dessa hissar ger möjlighet att transportera mer material och personal per färd. En intagsbrygga kan byggas till en specifik lägenhets eller lokalrenovering utan att behöva bygga en ställning. Den kan också fungera som lastbrygga eller hissplattform.

Hantverkarställningar och trappställningar

För typiska hantverkararbeten, såsom målning, snickeri, murning, svetsning med mera, som sker på lägre höjder, är hantverkarställningar och trappställningar de optimala lösningarna. Sådana byggnadsställningar kan byggas med arbetshöjder på upp till 10 meter och med flera plattformar. Uppstigning och nedstigning sker via integrerade stegar. Med en modulbaserad byggnadsställning kan man med enkla handgrepp bygga ut ställningen både horisontellt och vertikalt. Trappställningar är en variant av hantverkarställning med dubbel plattformsbredd, detta för att göra plats åt trappenheter för enklare uppstigning och nedstigning. För placering inomhus alternativt på helt jämna underlag utomhus kan hantverkarställningar och trappställningar vara försedda med hjul. Sådana ställningar kallas ibland för rullställningar.

Byggnadsställningar, fasadställningar och bygghissar

Byggnadsställningar kan enkelt kombineras med bygghissar av typen kuggstångsdrivna hissar. Hissen kan fästas vid byggnadsställningen eller vara helt fristående. För mycket manskapsintensiva arbeten kan en kugghiss med plats för ett större antal personer vara ett utmärkt komplement till exempelvis modulära trapptorn.

Hyra eller köpa byggnadsställning

Ska man hyra eller köpa byggnadsställning & fasadställning? Det finns fördelar med båda alternativen. Om du hyr en byggnadsställning el. fasadställning undviker du i regel kostnader för transporter och montering och kan i stället fokusera helt på arbetet som ska utföras. En nackdel med att hyra är att kostnaden för hyran kan överstiga nypriset för en byggnadsställning bara efter ett par månader. Om du väljer att köpa byggnadsställning får du en större flexibilitet i när och hur arbetet ska utföras och om du sedan behöver avhända dig av byggnadsställningen el. fasadställningen kan du räkna med ett högt andrahandsvärde. Dessutom får du givetvis en helt ny produkt om du köper i stället för att hyra.

Transporter och montering av byggnadsställningar

För en mindre byggnadsställning, till exempel en hantverkarställning, är både transport och montering en ganska enkel historia. De minsta byggnadsställningarna är i regel hopvikbara och är inte särskilt skrymmande. De kräver heller inte någon speciell kompetens vad gäller monteringen. För större byggnadsställningar som platsbyggs är förhållandet självklart det motsatta. Både transporten och monteringen kräver specifik kompetens. Om du beställer en byggnadsställning från oss på SPARTA Montagespecialisten kan du vara säker på att vi tar hand om alla led i processen.

SPARTA Montagespecialisten – experter på byggnadsställningar

Byggnadsställningar & fasadställningar kan anpassas i mycket hög grad, men det krävs rätt kompetens för att dimensionera en byggnadsställning och också för att montera/demontera en ställning. Vi på SPARTA Montagespecialisten kan hjälpa dig som byggherre, byggentreprenör eller ägare av hyreshus att skräddarsy lösningar som är optimala för dina behov. Vi har genom åren samlat på oss en stor erfarenhet av att dimensionera, leverera och montera olika sorters byggnadsställningar för de mest skilda behov och med de mest skilda krav i botten. Vi tar fram lösningar för både nybyggnation, ombyggnation och renovering av fastigheter och vi tar oss an projekt av alla storlekar. Med vår kompetens och flexibilitet kan vi erbjuda rätt lösning för rätt projekt, både vad gäller arbetsmässiga och ekonomiska aspekter. Att vi gör saker och ting rätt har vi bevis på genom att många av våra kunder är ständigt återkommande.

Kontakta oss på SPARTA Montagespecialisten idag och berätta om dina önskemål kring byggnadsställningar för ditt bygg- eller anläggningsprojekt. Du kan kontakta oss via telefon, formulär (se till höger) och direktmeddelande. Välkommen med din kontakt!

 

TJÄNSTER

Byggnadsställningar

Stort utbud av lösningsorienterat byggnadsställningsmontage och uthyrning.

Väderskydd

När vädret inte får vara en oförutsägbar faktor.

Fallskydd

Skräddarsydda säkerhetslösningar för entreprenad och byggarbetsplatser. I Göteborg med omnejd monterar vi skyddsräckessystem, fallskydd m.m. Combisafe, Safety Solutions Jonsered.

Bygghissar

Kompletta bygghiss-system som lyfter material, personal m.m.

Taksäkerhet

Fast montage av taksäkerhetsrelaterade produkter. Gångbryggor, fallskydd m.m.

Stängsel

All typ av områdesskyddsmontage. Flätvävsstängsel, galvaniserat m.m.

Snörasskydd

Undvik oväntade snöras som kan skada förbipasserande.

Fasadtvätt

All typ av tvätt av tak, fasader och byggnader.