Startsidan » Tjänster » Bygg » Fallskydd

Fallskydd - Göteborg, Västsverige

fallskydd

Område: Vi monterar Fallskydd i Göteborg 

Fallskydd

Fallskydd

Läs mer om specifika lösningar – CombisafeSafety Solutions Jonsereds – Safety Respect 

Fallskydd skapar en mycket bra säkerhet på arbetsplatser med risk för fall och där ofta andra lösningar inte är möjliga. Vi monterar ett stort antal fallskyddslösningar som exempelvis skyddsräcken vid valvkanter och balkonger, takskyddslösningar, hängbryggor, valvbryggor, skyddsnät, m.m. Våra skyddslösningar används ofta vid takomläggningar, plåtarbeten på tak, gjutning av valv, m.m. utförda av takläggare, plåtslagare och snickare.

Vid arbete på hög höjd är det mycket viktigt att säkerheten för arbetarna är optimal. Fall från höga höjder kan ge upphov till betydande skador om inte till och med det värsta skulle hända. Det finns en mycket tydlig lagstiftning kring fallriskmiljöer och det är arbetsgivarens skyldighet att se till att både anställda arbetare och inhyrd personal har en säker och trygg arbetsmiljö vid arbete på hög höjd. Fasta fallskydd är också avsedda att skydda tredje man, såsom till exempel förbipasserande på gatan nedanför fastigheten.

Fallskydd kan i regel delas in i tre kategorier, nämligen fasta fallskydd i form av skyddsräcken, skyddsnät med mera, fallskydd i form av fasta fallskyddssystem samt fallskydd med individuella säkerhetslösningar. Fasta fallskydd är sådana som monteras tillfälligt på eller omkring en fastighet där det bedrivs byggnation, annan form av anläggning eller renovering. Syftet med fasta fallskydd, såsom till exempel skyddsräcken, är att fungera som en barriär för både arbetarnas säkerhet och tryggheten för tredje man. Sådana fallskydd kan placeras på tak, vid balkonger, vid fastighetens gräns mot gatan, och så vidare. Det tydligaste exemplet är kanske fallskydd i form av skyddsräcken som placeras på tak vid takomläggningar.

Fasta fallskyddssystem är sådana som består av ett fast förankrat delsystem och individuell säkerhetsutrustning. Delsystemet är normalt i form av en skena eller lina som har stöd för kopplingslinor eller förankringslinor. Denna typ av fallskydd är optimal vid arbeten på fasader, vid montering av byggnadsställningar samt vid arbeten på och omkring tak. Ett typiskt exempel på ett fast fallskyddssystem är fallskyddsstegar med pinnar som är integrerade i skenan. Ett annat är vajersystem med glidlås. Fasta fallskyddssystem kombineras med fördel med fasta fallskydd i form av exempelvis skyddsnät.

Individuella säkerhetslösningar som inte är kopplade till fasta fallskyddssystem kallas ibland för stödutrustningssystem. Denna typ av fallskydd är till för att både skydda den enskilde arbetaren och också ge honom stöd vid vertikala arbeten. Funktionen i ett sådant fallskydd är ungefär detsamma som det en bergsklättrare får genom sin utrustning.

Mer om fasta fallskydd

Vi på SPARTA Montagespecialisten arbetar med ett stort antal fallskyddslösningar för bygg- och anläggningsarbeten. Några av dem är skyddsräcken, skyddsnät och motviktssystem. Vi kan också erbjuda vertikala skyddsskärmar och andra fallskyddssystem. Vi levererar och monterar tillfälliga fallskydd inom både Klass A, B och C enligt den europeiska standarden EN 13374.

Skyddsräcken

Skyddsräcken är de vanligaste fallskydden. En säkerhetslösning med skyddsräcken är kostnadseffektiv och ger en mycket hög grad av säkerhet. Det man uppnår med ett skyddsräcke är helt enkelt en barriär som minimerar risken för fall. Skyddsräcken finns i flera olika typer. Tidigare var det vanligt med räcken konstruerade med hjälp av träreglar eller stålrör. Idag är det vanligare med så kallade räckesnät. En fördel med räckesnät är att de är betydligt enklare att montera. En annan fördel är att de ger en större intäckning för samma pengar som skyddsräcken med trä- eller stålkonstruktioner.

Skyddsnät

Skyddsnät är fallskydd som både är energiuppfångande och också ger ett skalskydd. Skyddsnät gör att risken för fallskador minimeras samtidigt som risken för att tredje man träffas av nedfallande material minskas eller elimineras helt. Skyddsnät placeras mellan byggnader eller nedanför byggnader och fästs i regel med skyddsräckesstolpar.

Motviktssystem

Ett motviktssystem är ett fallskyddssystem fristående från den byggnad där det är placerat. Systemet har den fördelen att det verkar avlastande på takytan. Skyddet är i form av skyddsräcken vid takkanten.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om fallskydd

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett antal föreskrifter om fallskydd vid bygg- och anläggningsarbete. I grunden ligger bestämmelsen att arbetsgivare inom bygg- och anläggningsarbete ska utarbeta ett ”komplett fallskyddsprogram”. Ett sådant program inkluderar tre moment, nämligen:

Att identifiera möjliga fallrisker på och omkring arbetsplatsen

Att välja ut produkter och lösningar som på ett effektivt sätt undanröjer riskerna

Att utbilda personalen som kommer att vara verksam i arbetet i hur fasta skydd och eventuell utrustning fungerar

 

Dessa bestämmelser gäller dock inte undantagslöst. För att arbetsgivaren ska vara skyldig att ta fram ett fallskyddsprogram krävs att arbete ska utföras på en höjd av minst 2 meter och dessutom att fallrisk ska föreligga. Emellertid kan fallskydd behöva användas om det trots den låga höjden ändå finns risk för fallskador, till exempel om underlaget på markplan är mycket ojämnt, om armeringsjärn sticker upp, etc.

SPARTA Montagespecialisten – experter på fallskydd

Vi på SPARTA Montagespecialisten är specialister på framför allt fasta fallskydd och har lång erfarenhet av att erbjuda kostnadseffektiva, säkra och trygga lösningar för alla typer av bygg- och anläggningsarbeten. Vid en beställning av fallskydd från SPARTA är du garanterad den optimala lösningen för dina behov samtidigt som du är säker på att fallskyddet uppfyller alla aktuella EU-standarder samt bestämmelser i myndighetsföreskrifter.

Med vår gedigna erfarenhet inom leverans och montering av fallskydd erbjuder vi på SPARTA Montagespecialisten givetvis också rådgivning kring lösningar för fallskydd. Vi utgår alltid från en helhetsbild av bygg-, renoverings- eller anläggningsprojektet för att skräddarsy en lösning för dina krav och behov. Kontakta oss på SPARTA Montagespecialisten idag och berätta för oss om de behov och krav du har på fallskydd för ditt projekt. Använd formuläret här till höger, ring oss eller skicka ett direktmeddelande genom funktionen längst ned till höger på sidan.

TJÄNSTER

Byggnadsställningar

Stort utbud av lösningsorienterat byggnadsställningsmontage och uthyrning.

Väderskydd

När vädret inte får vara en oförutsägbar faktor.

Fallskydd

Skräddarsydda säkerhetslösningar för entreprenad och byggarbetsplatser. I Göteborg med omnejd monterar vi skyddsräckessystem, fallskydd m.m. Combisafe, Safety Solutions Jonsered.

Bygghissar

Kompletta bygghiss-system som lyfter material, personal m.m.

Taksäkerhet

Fast montage av taksäkerhetsrelaterade produkter. Gångbryggor, fallskydd m.m.

Stängsel

All typ av områdesskyddsmontage. Flätvävsstängsel, galvaniserat m.m.

Snörasskydd

Undvik oväntade snöras som kan skada förbipasserande.

Fasadtvätt

All typ av tvätt av tak, fasader och byggnader.